Adwokatura Polska Logo

Autor:Robert Trzaskowski

Możliwości dochodzenia przez kierowców w trasach międzynarodowych ryczałtów za noclegi

Jakie są możliwości dochodzenia przez kierowców w trasach międzynarodowych ryczałtów za noclegi? Minęło ponad półtora roku od podjęcia przez Sąd Najwyższy słynnej już uchwały z dnia 12 czerwca 2014 r. w sprawie prowadzonej za sygn. akt II PZP 1/14, w której SN wyjaśnił rozbieżności w orzecznictwie stwierdzając, że zagwarantowanie kierowcy- pracownikowi samochodu ciężarowego odpowiedniego miejsca […]

Czytaj dalej

Zadatek, a zaliczka

Zadatek, a zaliczka

Bardzo często pojawia się pytanie o to, czym różni się zaliczka od zadatku. Niejednokrotnie w praktyce obrotu używa się tych pojęć zamiennie, nie przywiązując do nich większej wagi. Wspólną cechą obu instytucji jest to, że są zaliczane na poczet przyszłego świadczenia (zaliczka – zawsze, zadatek- co do zasady), ale tylko jeżeli dochodzi do wykonania zobowiązania. […]

Czytaj dalej

Nowelizacja ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych

Nowelizacja ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych

Z dniem 1 stycznia 2016 roku wejdzie w życie nowelizacja ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych, ustawy – Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw tj. ustawa a z dnia 9 października 2015 r. (Dz. U. poz. 1830), która ma na celu rozszerzenie ochrony wierzycieli oraz zwiększenie dyscypliny płatniczej dłużników, a w konsekwencji ograniczenie zjawiska […]

Czytaj dalej

Nowelizacja ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 25 września 2015 r.

Nowelizacja ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 25 września 2015 r.

W dniu 11 listopada 2015 roku weszła w życie nowelizacja ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 25 września 2015 r. (Dz. U. 2015  poz. 1713), która ma na celu unormowanie reguł lokalizowania wielkopowierzchniowych obiektów handlowych na terenach gminnych. Jest ona efektem wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 8 lipca 2008 r. (sygn. akt K/46/07), […]

Czytaj dalej

Kiedy i jak skorzystać z umowy przedwstępnej?

Kiedy i jak skorzystać z umowy przedwstępnej?

W codziennym życiu dochodzi do zaistnienia różnych okoliczności, które stoją na przeszkodzie zawarcia określonej umowy pomimo że strony dążą do jej zawarcia. Może to być sytuacja ekonomiczna jednej ze stron umowy w danym momencie, nieposiadanie potrzebnych do zawarcia umowy dokumentów, nieotrzymanie zezwolenia właściwego organu władzy publicznej pomimo wszczęcia odpowiedniej procedury, konieczność uzyskania zezwolenia organu spółki […]

Czytaj dalej