Adwokatura Polska Logo

Klienci biznesowi

header_rob_corpPomagamy spółkom oraz indywidualnym przedsiębiorcom w wyborze oraz przygotowaniu optymalnej struktury prawnej i podatkowej prowadzonej działalności gospodarczej. Zajmujemy się stałą obsługą podmiotów gospodarczych, w tym od strony korporacyjnej, przygotowywania wewnętrznych aktów prawnych i procedur działania, jak również reprezentowaniem podmiotów gospodarczych w postępowaniach sądowych, administracyjnych i sądowo-administracyjnych.

Zakres spraw, którymi zajmuje się Kancelaria Business&Law dla klientów biznesowych obejmuje między innymi:
ikona_waga

Sprawy gospodarcze

 • Sporządzanie umów spółek i ich rejestracja,
 • przekształcanie spółek prawa handlowego, łączenia i podziały,
 • przygotowywanie dokumentacji na posiedzenia organów spółek, w tym projektów uchwał, zaskarżanie uchwał organów spółek,
 • sporządzanie i opiniowanie kontraktów handlowych i umów o współpracy gospodarczej pomiędzy podmiotami gospodarczymi,
 • postępowanie rejestrowe przed Krajowym Rejestrem Sądowym,
 • postępowanie upadłościowe i naprawcze,

ikona_waga

Sprawy karnoskarbowe

 • Etap postępowania przygotowawczego
 • Korzystanie z instytucji dobrowolnego poddania się odpowiedzialności
 • Etap sądowy

ikona_waga

Sprawy cywilne

 • windykacja należności handlowych,
 • pozwy o zapłatę
 • środki zaskarżenia: apelacje, zażalenia, skargi kasacyjne

ikona_waga

Sprawy z zakresu prawa budowlanego

 • uzyskiwanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu
 • uzyskiwanie pozwolenia na budowę
 • zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
 • uchylanie decyzji o nakazie rozbiórki
 • odwołania od decyzji organów administracyjno-budowlanych

ikona_waga

Sprawy administracyjne i sądowoadministracyjne

 • Odwołania od decyzji administracyjnych
 • Skargi do wojewódzkich sądów administracyjnych
 • Skargi kasacyjne do Naczelnego Sądu Administracyjnego

ikona_waga

Sprawy dotyczące nieruchomości

 • stan prawny nieruchomości
 • roszczenia petytoryjne (ochrona własności)
 • roszczenia posesoryjne (ochrona posiadania)

ikona_waga

Ochrona danych osobowych

 • prawne aspekty wdrożenia RODO
 • przygotowywanie kompleksowej dokumentacji związanej z ochroną danych osobowych

ikona_waga

Prawo przewozowe

 • szkody transportowe
 • opóźnienia w przewozie
 • czas pracy kierowców
 • obsługa prawna przewoźników i spedytorów

ikona_waga

Skargi konstytucyjne

 • sporządzanie skarg konstytucyjnych
 • reprezentowanie przez Trybunałem Konstytucyjnym

ikona_waga

Prawo autorskie

Prawo własności przemysłowej