Adwokatura Polska Logo

Klienci indywidualni

Kancelaria Business&Law prowadzi m.in. następujące rodzaje spraw klientów indywidualnych:

ikona_waga

Sprawy spadkowe

 • Stwierdzenie nabycia spadku
 • Kwestionowanie ważności testamentu
 • Przyjęcie lub odrzucenie spadku
 • Dział spadku
 • Roszczenia zachowkowe
 • zapisy

ikona_waga

Sprawy cywilne

 • Sporządzanie umów cywilnoprawnych
 • Sprawy o zapłatę
 • Ochrona dóbr osobistych
 • Odszkodowania i zadośćuczynienia
 • Pozwy, wnioski, apelacje, zażalenia
 • Skargi kasacyjne do Sądu Najwyższego

ikona_waga

Sprawy z zakresu nieruchomości

 • stan prawny nieruchomości
 • roszczenia petytoryjne
 • roszczenia posesoryjne
 • odzyskiwanie wywłaszczonych nieruchomości
 • odszkodowania za wywłaszczone nieruchomości

ikona_waga

Wypadki komunikacyjne

 • Odszkodowania za szkody materialne
 • Zadośćuczynienie za doznaną krzywdę
 • Renty na zwiększone potrzeby i związku z niezdolnością do pracy

ikona_waga

Błędy medyczne

 • Błędy diagnostyczne
 • Błędy lecznicze
 • Zaniedbania lekarzy i personelu medycznego

ikona_waga

Sprawy rodzinne

 • Rozwody i separacje
 • Unieważnienie małżeństwa
 • Alimenty na dziecko
 • Alimenty na byłego małżonka
 • Kontakty z dzieckiem
 • Sprawy o władzę rodzicielską
 • Powództwa o zaprzeczenie ojcostwa
 • Powództwa o ustalenie bezskuteczności uznania ojcostwa

ikona_waga

Prawo pracy

 • Roszczenia ze stosunku pracy
 • Wypadki przy pracy
 • Bezskuteczność wypowiedzenia umowy o pracę
 • Ustalenie istnienia stosunku pracy
 • Mobbing