Adwokatura Polska Logo

Kategoria: Zmiany w prawie

Nowelizacja ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych

Nowelizacja ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych

Z dniem 1 stycznia 2016 roku wejdzie w życie nowelizacja ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych, ustawy – Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw tj. ustawa a z dnia 9 października 2015 r. (Dz. U. poz. 1830), która ma na celu rozszerzenie ochrony wierzycieli oraz zwiększenie dyscypliny płatniczej dłużników, a w konsekwencji ograniczenie zjawiska […]

Czytaj dalej

Nowelizacja ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 25 września 2015 r.

Nowelizacja ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 25 września 2015 r.

W dniu 11 listopada 2015 roku weszła w życie nowelizacja ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 25 września 2015 r. (Dz. U. 2015  poz. 1713), która ma na celu unormowanie reguł lokalizowania wielkopowierzchniowych obiektów handlowych na terenach gminnych. Jest ona efektem wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 8 lipca 2008 r. (sygn. akt K/46/07), […]

Czytaj dalej