Adwokatura Polska Logo

Kategoria: Blog

Możliwości dochodzenia przez kierowców w trasach międzynarodowych ryczałtów za noclegi

Jakie są możliwości dochodzenia przez kierowców w trasach międzynarodowych ryczałtów za noclegi? Minęło ponad półtora roku od podjęcia przez Sąd Najwyższy słynnej już uchwały z dnia 12 czerwca 2014 r. w sprawie prowadzonej za sygn. akt II PZP 1/14, w której SN wyjaśnił rozbieżności w orzecznictwie stwierdzając, że zagwarantowanie kierowcy- pracownikowi samochodu ciężarowego odpowiedniego miejsca […]

Czytaj dalej

Zadatek, a zaliczka

Zadatek, a zaliczka

Bardzo często pojawia się pytanie o to, czym różni się zaliczka od zadatku. Niejednokrotnie w praktyce obrotu używa się tych pojęć zamiennie, nie przywiązując do nich większej wagi. Wspólną cechą obu instytucji jest to, że są zaliczane na poczet przyszłego świadczenia (zaliczka – zawsze, zadatek- co do zasady), ale tylko jeżeli dochodzi do wykonania zobowiązania. […]

Czytaj dalej

Kiedy i jak skorzystać z umowy przedwstępnej?

Kiedy i jak skorzystać z umowy przedwstępnej?

W codziennym życiu dochodzi do zaistnienia różnych okoliczności, które stoją na przeszkodzie zawarcia określonej umowy pomimo że strony dążą do jej zawarcia. Może to być sytuacja ekonomiczna jednej ze stron umowy w danym momencie, nieposiadanie potrzebnych do zawarcia umowy dokumentów, nieotrzymanie zezwolenia właściwego organu władzy publicznej pomimo wszczęcia odpowiedniej procedury, konieczność uzyskania zezwolenia organu spółki […]

Czytaj dalej