Adwokatura Polska Logo

Zadatek, a zaliczka

Zadatek, a zaliczka

Bardzo często pojawia się pytanie o to, czym różni się zaliczka od zadatku. Niejednokrotnie w praktyce obrotu używa się tych pojęć zamiennie, nie przywiązując do nich większej wagi. Wspólną cechą obu instytucji jest to, że są zaliczane na poczet przyszłego świadczenia (zaliczka – zawsze, zadatek- co do zasady), ale tylko jeżeli dochodzi do wykonania zobowiązania. […]

Czytaj dalej

Nowelizacja ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych

Nowelizacja ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych

Z dniem 1 stycznia 2016 roku wejdzie w życie nowelizacja ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych, ustawy – Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw tj. ustawa a z dnia 9 października 2015 r. (Dz. U. poz. 1830), która ma na celu rozszerzenie ochrony wierzycieli oraz zwiększenie dyscypliny płatniczej dłużników, a w konsekwencji ograniczenie zjawiska […]

Czytaj dalej